Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Printre obiectivele acestei submăsuri se numără creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole, dar şi dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare. Sprijinul nerambursabil se acordă după cum urmează: ferme mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 100.000 euro pentru achizitii simple;  300.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 450.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul  exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare); ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 200.000 euro - pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000 euro  - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 900.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare); obţinere material de înmulţire şi material de plantare fructifer: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 600.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare). De asemenea, sprijinul nerambursabil se acordă şi fermelor mari, în acest caz intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 250.000 euro - pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 750.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie); 1.050.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). Nu în ultimul rând, se mai acordă sprijin nerambursabil prin Submăsura 4.1a şi formelor asociative, caz în care intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 350.000  euro - pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000 euro - pentru obţinere material de înmulţire şi material de plantare fructifer; 750.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiintare, reconversie; 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (productie, procesare, comercializare).