Antreprenorii români vor putea obține fonduri europene de cu valori maximale de 100.000 euro - 1,05 milioane euro pentru investiții în producția și marketingul fructelor, printr-o linie de finanțare care urmează să se deschidă în primul trimestru al anului 2019.

Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii, a întocmit calendarul estimativ al sesiunilor de înscrieri pentru fondurile europene din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, trimestrul I, 2019. Concret, în fruntea listei figurează o nouă sesiune a submăsurii 4.1 - Investiții în exploatații pomicole, care urmează să se deschidă în primele 3 luni ale anului 2019, cu un buget de  51.013.105 euro. Beneficiarii acestor bani sunt fermieri (cu excepţia persoanelor fizice neautorizate) și grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Potrivit AFIR, ajutorul nerambursabil se va acorda pentru: ferme mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 100.000 euro pentru achiziții simple; 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole (producție, procesare, comercializare); ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare). Pentru obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare); ferme mari, intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie); 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare). În ceea ce priveşte formele asociative, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  350.000  euro - pentru investițiile care presupun achiziții simple; 600.000 euro - pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer; 750.000 euro - în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie; 1.050.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare). Potrivit Ghidului solicitantului, printre cheltuielile eligibile se numără: reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale şi lucrări de plantare, pregătirea solului etc; înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale şi lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, ploaie etc; înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer; înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației; achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor etc. De precizat că proiectele se vor putea depune online, pe site-ul AFIR, cu cont de user cu parolă.