Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunță că va primi pentru finanțare, ca urmare a eliminării plafonului de depunere, toate cererile fermierilor depuse pentru decontarea primelor de asigurare.

AFIR  a anunţat că a primit până la momentul de faţă aproape 4.000 de cereri de finanţare pentru decontarea primelor de asigurare agricolă, valoarea totală ridicându-se la circa 17 milioane de euro, peste 110% din alocarea sesiunii. De asemenea, AFIR a comunicat celor interesaţi că elimină plafonul pentru depunerea cererilor de finanţare prin submăsura 17.1 "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 -2020. Solicitanţii vor putea depune cererile de finanţare online pe www.afir.info, conform precizărilor Ghidului solicitantului şi anexelor aferente, până la data limită de 16 decembrie 2022, indiferent dacă valoarea totală a solicitărilor depăşeşte plafonul comunicat iniţial prin Anunţul de lansare a sesiunii (110% raportat la alocarea financiară iniţială). Alocarea financiară stabilită iniţial pentru această sesiune a submăsurii 17.1 este de 15,26 milioane de euro, fiind suplimentată cu disponibilul rezultat în urma finalizării celei de-a treia sesiuni de depunere, respectiv cu suma de 1,31 milioane de euro, existând în continuare posibilitatea realocării altor fonduri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Totodată, AFIR precizează că pot fi depuse în această sesiune, până la data limită a sesiunii, cereri de finanţare aferente sectorului vegetal, pentru poliţele încheiate pentru culturile de toamnă aferente anului 2021 şi culturile de primăvară aferente anului 2022, precum şi pentru cererile de finanţare aferente sectorului zootehnic, pentru poliţele încheiate în anul 2022. Reamintim că sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, care este solicitantul finanţării. Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc definite cu caracter general în Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului. Printre acestea se numără fenomene climatice nefavorabile (seceta, inundaţiile, grindina, îngheţul etc) sau infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Sunt, de asemenea, eligibile şi boli ale animalelor conform prevederilor art. 37 din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanţare europeană sau naţională.