Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor de investiții pentru procesarea produselor agricole prin PNDR, până în 31 ianuarie.

Potrivit comunicatului instituţiei, „Se prelungeşte sesiunea de depunere a proiectelor de investiţii prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) până la data de 31 ianuarie 2017, ora 16.00”. Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea 2016 este de 37,5 milioane de euro, iar pragul de calitate lunar pentru perioada de depunere 1 - 31 ianuarie este de 15 puncte.

Reamintim că obiectivul general ale Schemei de ajutor de stat GBER 4.2 vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii celor care realizează investiţii în sectoarele economice, eligibile, mentionate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești. Beneficiari ai acestei scheme pot fi: întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare. Sprijinul nerrambursabil va fi de: 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative; 40% pentru alte întreprinderi. Acesta nu va depăși: 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM - în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 2.500.000 Euro/proiect - pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat. Toţi cei interesați să depună proiecte pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, pot consulta pe pagina oficială de internet a Agenției (www.afir.info) Ghidul Solicitantului aferent Schemei GBER pentru sM 4.2. Potrivit datelor AFIR, până în acest moment, AFIR a primit 50 de solicitări de finanțare  în valoare totală nerambursabilă de aproximativ 31,7 milioane de euro. Disponibilul rămas pentru depunere în limita plafonului de 200% din alocarea bugetară (respectiv 75 milioane de euro) este în valoare de aproximativ 43,3 milioane de euro.