Proiecte în valoare de peste 3,65 milioane lei au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) în Programul Casa Eficientă Energetic, informează instituția.

Noua listă cu dosarele aprobate pentru proiectele respective a fost publicată pe site-ul AFM. Suma totală aprobată a proiectelor este de 3.653.144,76 lei.

În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei (inclusiv TVA) pentru fiecare proiect, fără a depăși 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiției. Pentru acest program, sesiunea de înscriere este în derulare, iar persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică https://cee.afm.ro/, în limita fondurilor disponibile alocate, vizibile în aplicație. Documentele din dosarul de finanțare trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicația informatică. Ulterior, în cel mult 15 zile de la înscriere, solicitanții transmit dosarul la sediul AFM, conform ghidului de finanțare. Pot fi beneficiari ai acestui program atât persoane fizice, cât şi juridice. În ceea ce priveşte beneficiarii persoane fizice, sunt eligibile următoarele cheltuieli: achiziţia de materiale specificate in ghid şi utilizate pentru izolarea şi finisarea locuinţelor aflate în faza de construcţie sau renovarea locuinţelor existente, inclusiv TVA aferentă; servicii manoperă, inclusiv TVA aferentă. Profitul, cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora nu sunt eligibile; serviciile de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic în procent maxim de 5% din investiţia de bază, numai pentru proiectele care presupun izolarea unei locuinţe existente. Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficienţă energetică în valoare de maximum 40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat şi finisat, pentru izolarea locuinţelor aflate în faza de construcţie şi pentru izolarea locuinţelor existente. În cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficienţă energetică. Eventualele diferenţe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate de prezentul ghid, precum şi cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către beneficiar din surse proprii. Procentul finanţării poate fi până la 100% însă nu va putea depăşi valoarea de maximum 40.000 lei. În ceea ce priveşte beneficiarii persoanele juridice Casa Verde Plus, sunt eligibile:    cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform DALI: materiale de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), geam termopan cu tâmplărie din lemn; sisteme de iluminat pe bază de LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază; cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor; taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă; cheltuielile cu consultanţa, DALI, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază. Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă  nu se vor reporta pentru execuţie lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanţare. Valoarea finanţării este de până la maximum 500.000 lei pe proiect, aferentă cheltuielilor eligibile şi se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. De precizat, în încheiere, că Ghidul de finanțare, precum și informațiile necesare desfășurării Programului Casa Eficientă Energetic se regăsesc pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă acestui program.