În baza Ordinului 44/28.02.2017, fermierii activi din zonele defavorizate pot solicita Sprijinul Cuplat în Zootehnie pentru un efectiv cuprins între 5 - 250 vaci de lapte cu condiţia îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Astfel, conform legislaţiei, condiţiile sunt următoarele: animalele să aibă vârsta de maxim 10 ani la data depunerii cererii de plată fără penalizări; să fie înscrise în Controlul Oficial al Producţiilor (COP) şi Registrul Genealogic (RG). Pentru anul 2017, crescătorii care care doresc să beneficieze de Sprijinul Cuplat în Zotehnie (SCZ) trebuie, de asemenea, să îndeplineasă următoarele condiţii pentru înscrierile în COP şi RG: toate animalele să fie individualizate cu crotalii şi înregistrate în SNIA, conform reglementărilor legale. Viţeii nou născuti  trebuie să fie crotaliaţi şi înregistraţi în SNIA, în maxim 20 de zile de la naşterea lor; metodele de reproducţie folosite în ferma să fie: însămânţare artificială, montă naturală autorizată sau transferul de embrioni. În cazul montelor naturale autorizate şi a inseminărilor artificiale, taurii de reproducţie utilizaţi trebuie să fie din secţiunea principală a Registrului Genealogic. Totodată, fermierii trebuie să solicite buletinul de însămânţare, precum şi paietele folosite, de la operatorii însămânţători - autorizaţi; fermierul trebuie să permită efectuarea controlului oficial al performanţelor la întreg efectivul de animale din fermă, conform planificării asociaţiei de COP (nu se acceptă înscrierea parţială a animalelor în Registrul Genealogic); mulsul să fie mecanic (aparat de muls/sală de muls); este obligatorie deţinerea unui registru de fermă cu evidenţă la zi a tuturor animalelor. Pentru înscrierea în COP sunt necesare: Cerere-tip care se solicită de la asociaţiile acreditate pentru controlul oficial al performanţelor (COP) (se completează toate datele solicitate din cerere); Adeverinţa de la medicul veterinar care să ateste că animalele din ferma sunt indemne de boli infecto-contagioase sau clinic sănătoase; extras din baza de date SNIA cu  efectivul de taurine staţionar vizat de medicul concesionar; tabelul de animale completat pe rase; buletine de însămânţare semnate de operator autorizat sau buletine de montă naturală autorizată pentru tot efectivul pentru care se solicită inscrierea; copie carte identitate; copie C.U.I  dacă exploataţia este organizată în formă juridică; copie Atestat de producător din anul în curs; copie după paşapoarte şi certificate de origine - dacă este cazul; declaraţie pe proprie răspundere că sunt îndeplinite condiţiile tehnice.

“Crescătorii de animale sunt sfătuiţi să demareze acţiunile de obţinere a documentelor privind registrul genealogic al rasei cât mai repede cu putinţă, având în vedere că termenul final de depunere a cererilor este 15 mai. Dosarele se depun până la data de 31 martie 2017, urmând ca eliberarea adeverinţelor să se facă în perioada 15 aprilie – 15 mai 2017. Pentru înscriere şi informaţii detaliate, crescătorii se pot prezenta la AJCADP Bihor, strada Matei Corvin nr. 1, Oradea (în cladirea APIA Bihor la parter), telefon 0725.221.194. Taxa de înscriere este de 100/cap/perioada anului 2017” - precizează ing. Alexandru Oltean, preşedintele Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Animale Domestice şi Păsări (AJCADP) Bihor.