La începutul lunii septembrie 2019, numărul de utilizatori cu sediul/domiciliul fiscal în județul Bihor, utilizatori ai Spțiului Privat Virtual era de peste 36.000 de persoane.

Ministerul Finanțelor Publice urmărește dezvoltarea unui parteneriat corect între Agenția Națională de Administrare Fiscală și contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne și accesibile. In acest context, au fost implementate servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată ale contribuabililor. Serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) este ușor de accesat, gratuit și disponibil 24 de ore din 24, în toate zilele săptămânii, atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice sau altor entități fără personalitate juridică. SPV permite obținere informațiilor privind situația fiscală, depunerea electronică a declarațiilor fiscale și primirea electronică a documentelor și a actelor administrative fiscale. Documentele comunicate prin SPV au aceași putere juridică, asemenea celor comunicate prin poștă sau ridicate la ghișeele administrațiilor fiscale. Instrucțiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link: SPV-Instrucțiuni.

Totodată, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor din Oradea și la serviciile fiscale teritoriale din Aleșd, Beiuș, Marghita și Salonta, sunt la dispoziția contribuabililor calculatoare in sistem “self service”, de auto-servire, în vederea accesării serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumați direct de către inspectorii fiscali din unitate, în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale (înrolarea în SPV, completarea și transmiterea declarației unice prin SPV). Lista sediilor ANAF, adresele sediilor, în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se regăsește pe site-ul ANAF, (www.anaf.ro), la secțiunea: Servicii oferite de ANAF. De asemenea, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor informează contribuabilii că SPV oferă o nouă facilitate, este vorba despre posibilitatea de a solicita şi de a primi, on-line, cazierul fiscal. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări/Eliberare documente/Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certificatului şi menţionarea motivului solicitării. Cazierul fiscal se va regăsi în Secţiunea „Mesaje”. AJFP Bihor reaminteşte contribuabililor că serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu online permite obţinerea informaţiilor fiscale privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declarațiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică cu cele comunicate prin poştă sau la ghişeu. Instrucţiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile la adresa            https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice.