AJFP Bihor, revine şi face cunoscut prevederile aduse de Ordinului MFP nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice.

Potrivit Ordinului aprobă formularistica pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 şi 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la persoanele fizice care sosesc sau pleacă din România şi ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri, au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Persoanele fizice nerezidente sosite în ţara noastră înainte de 1 ianuarie 2014 şi care solicită eliberarea  "Certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ..., pentru persoane fizice rezidente în România" au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", şi totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România. Au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente, care au avut obligaţia completării formularului prevăzut la punctul precedent, care pleacă din ţara pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Aceste formulare se difuzează gratuit sau se pot descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.ro. Originalul însoţit de anexele prevăzute în ordin, se pot depune, în format hârtie: la registratura organului fiscal competent, personal sau prin împuternicit; la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Unitatea fiscală competentă la care se depun şi înregistrează aceste declaraţii este: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor /Compartimentul evitarea dublei impuneri şi acorduri fiscale internaţionale, cam. 303, pentru toţi contribuabilii cu domiciliul fiscal în judeţul Bihor. Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor  din Oradea str. D.Cantemir, nr. 2b, camera 303.