La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor, erau înregistrați 3.056 șomeri (din care 1.723 femei), rata șomajului fiind de 1,31% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,16 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,15 pp.

„Din totalul de 3.056 persoane, înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.411 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.645 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.213 șomeri provin din mediul rural, iar 843 sunt din mediul urban”, anunță reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel: sub 25 de ani – 460; cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani – 160; 30-39 de ani – 401; 40-49 de ani – 707; 50-55 de ani – 585; peste 55 de ani – 743.

„Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (28%), urmat de cei cu studii gimnaziale (25%), iar 1,6% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 24% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 13,5%, iar cei cu studii superioare reprezintă 7,9%”, mai transmit reprezentanții AJOFM Bihor.

Potrivit acestora, structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 10,6% persoane foarte greu ocupabile, 34,4% greu ocupabile, 51% mediu ocupabile, iar 4% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituției. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor, la adresa www. anofm.ro.