Contribuabilii mari sunt eșantionul agenților economici cu cea mai mare importanță fiscală, aceștia fiind selectați astfel încât ponderea lor în totalul veniturilor bugetare preconizate a se încasa la nivelul bugetelor administrate de ANAF să se situeze la cca 50% - precizează instituția.

În Monitorul Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1721/2021 al ANAF privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili. Inițiatorii precizează că, în vederea creșterii eficienței activității de administrare a contribuabililor, a îmbunătățirii colectării veniturilor bugetare, cât și pentru întărirea relației de parteneriat cu contribuabilii, a fost necesară reorganizarea activității de administrare a contribuabililor. În prezent, contribuabilii mari sunt administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit prevederilor OPANAF nr. 3609/2016. Prin OPANAF nr. 1721/2021 au fost menținute criteriile de selecție a contribuabililor mari, respectiv criteriile specifice, criteriul de bază și criteriul de continuitate. De asemenea, la selecția contribuabililor mari s-a avut în vedere realitatea economico-financiară existentă în prezent, precum și reducerea transferului de competență a contribuabililor între organele fiscale centrale, pentru a respecta restricțiile impuse de pandemia COVID-19. Astfel, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili în totalul veniturilor bugetare încasate, prin noul act normativ se reglementează excluderea din rândul contribuabililor eligibili a contribuabililor: pentru care s-a deschis procedura insolvenței prin sentință definitivă; declarați insolvabili potrivit art.265 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; declarați inactivi, conform prevederilor art.92 din Codul de procedură fiscală sau care și-au suspendat activitatea la Registrul Comerțului; eliminarea a două criterii de selecție, respectiv criteriul de reprezentare fiscală și criteriul participării directe; redefinirea regulilor specifice de selecție, în sensul menținerii în categoria marilor contribuabili a celor pentru care s-a deschis procedura insolvenței ori au fost declarați inactivi în anul în care s-a efectuat selecția. În acest sens, au fost menținuți contribuabilii mari administrați în prezent de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepția celor care: au fost declarați insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedură fiscală, până la data intrării în vigoare a Ordinului; s-au aflat în procedura insolvenței deschisă prin sentință definitivă pronunțată până la data de 31 decembrie 2020; au fost declarați în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerțului, potrivit legii, până la data de 31 decembrie 2020; au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală, până la data de 31 decembrie 2020; au fost selectați anterior intrării în vigoare a ordinului, conform criteriului de reprezentare fiscală și al participării directe. Potrivit ANAF, această reglementare are în vedere considerentul menținerii stabilității în administrarea aceluiași organ fiscal central a acelor contribuabili ale căror rezultate financiare au fost grevate temporar de situația generală economică impusă de pandemia COVID-19 și pentru care, într-un interval mediu de timp, se poate previziona o relansare a activității economice.