Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF a fost aprobat prin Ordinul nr. 2668/2020.

Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene: a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili; b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici; c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal. Important! Prin excepție de la prevederile de mai sus, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei declarațiii pe proprie răspundere. Termenul de depunere a declarației: până la data de 30 septembrie 2020, de către marii contribuabili; până la data de 31 ianuarie 2021, de către contribuabilii mici și mijlocii; în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, de către operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea „Descărcare Declarații" și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță. Operatorii economici care depun declarația de mai sus își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale cu respectarea prevederilor din procedura de transmitere a datelor, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 627/2018. Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1. Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fișier XML generat de sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF. Aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice funcționează în profilul 0. Pentru aceste aparate, operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligația transmiterii datelor prevazute in Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 (datele din bonul fiscal, datele din raportul Z, informatii privind pornirea/intreruperea aparatului de marcat etc), prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate. Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță. De precizat, în încheiere, că Ordinul nr. 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 19 iunie 2020.