Potrivit calendarului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în luna septembrie contribuabilii au de respectat mai multe termene pentru depunerea unor declaraţii.

Astfel, un prim termen este marţi 7 septembrie, când trebuie depusă  Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092. De asemenea, vineri 10 septembrie reprezintă termen la depunerea declarațiilor 010/020/070/700 de către: persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA; persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA; formularul Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087. Cel de-al treilea termen limită este miercuri, 15 septembrie la: depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat; depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … - Anexa nr.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat; Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă - Anexa nr.26; depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă - Anexa nr.26; Situația centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal; Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12; Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13; Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14; Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15. Acelaşi termen se aplică şi la: depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă - Anexa nr.21, respectiv depunerea Evidenței achiziționării, utilizării deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.