Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește contribuabililor că 25 septembrie reprezintă data limită pentru depunerea a nouă formulare fiscale.

Concret, iată care formularele pe care contribuabilii trebuie să le depună până la 25 septembrie: Formularul 100 - "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat"; Formularul 112 - "Declarație privind obligația de plată a contribuției sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"; Formularul 224 - "Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de persoane fizice care desfășoară activitate în România și de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România"; Formularul 300 - "Decont de taxă pe valoarea adăugată"; Formularul 301 - "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"; Formularul 307 - "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"; Formularul 311 - "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Codul fiscal"; Formularul 390 VIES - ”Declarație recapitulativă privind livrarile/achizițiile/prestările intracomunitare”; Formularul 097 - "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare".

De asemenea, miercuri, 30 septembrie, trebuie depuse: Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394;  Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal); Cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene – Formularul 313; Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015 – Formularul 318. Nu în ultimul rând trebuie să reamintim că, potrivit calendarului fiscal stabilit de ANAF, termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale, este 30 septembrie 2020.