Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat în Ordinul 1081/2022 penturu modificarea modelului, continuţului şi instrucţiunilor de completare ale F208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Modificarea este necesară, în opinia ANAF, ca urmare a ultimelor modificări introduse în legislaţia fiscală prin Legea nr.301/2021 şi OG nr.11/2022. Cea mai importantă dintre acestea a intrat în vigoare de la 3 februarie 2022 şi prevede ca notarii publici să transmită prin Declaraţia 208 şi tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal care sunt scutite de impozitul pe venit, mai exact cele sub plafonul neimpozabil de 450.000 de lei. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte: obligaţia declarării tranzacţiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declaraţia informativă privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacţiei declarată de părţi, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă în situaţia în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă. Potrivit referatului de aprobare, ANAF a introdus următoarele modificări:  introducerea unei noi coloane pentru evidenţierea valorii tranzacţiei înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deţinute; eliminarea rubricii prin care notarul public notifică Fiscului tranzacţiile pentru care valoarea declarată de părţi era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă, întrucât declaraţia se completează pentru toate tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal. Proiectul de ordin a fost elaborat si cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Formularul 208 se utilizează pentru declararea informaţiilor privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu semestrul 1 al anului 2022.

Declaraţia 208 se completează şi se depune de către notarii publici pentru tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără constructii, din patrimoniul personal. Declaraţia se completează şi se depune şi în cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct.1 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaratia se completează şi se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Potrivit ANAF, formularul poate fi corectat prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art.105 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De precizat, în încheiere, că Ordinul 1081/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022.