Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili - Codurile IBAN. În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală”.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat o broşură care informează contribuabilii cu privire la modalităţile de plată care pot fi efectuate către instituţie. În prezent acestea sunt: cu cardul bancar, on-line sau la casierii (numai pentru persoanele fizice); prin virament bancar; prin ordin de plată multiplu electronic (OPME); cu numerar; prin mandat poștal. Detaliat, persoanele fizice au posibilitatea de a efectua plăți prin următorele metode: On-line, cu cardul - prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro. Datele de logare pentru Ghiseul.ro se obțin on-line, accesând secțiunea „Solicită date de acces” de pe prima pagină www.ghiseul.ro și parcurgând următorele etape: „Verificare CNP - Validare card - Trimitere e-mail cu datele de logare; cu cardul bancar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa din actul de identitate: buletin/carte de identitate, permis de ședere pe teritoriul României, număr de înregistrare fiscală); prin virament bancar. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili - Codurile IBAN. În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNP- ul/CIF-ul/CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minim 5 angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru. Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”. Pentru efectuarea plăților, pot fi utilizate și serviciile e-banking; prin ordin de plată multiplu electronic (OPME), care poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi obținut astfel: prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sistemul naţional de raportare Forexebug - Informaţii publice - Formulare; de la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice şi, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice. Recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se    vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), secţiunea Mesaje; cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul ANAF, în secțiunea Asistență contribuabili - Codurile IBAN. Mandatul poștal se completează în secțiunea „Destinatar”, câmpul „CIF/CUI” cu CNPul/ CIF-ul/ CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata.