Încă de la primele informații cu privire la riscul de răspândire a infecției cu COVID - 19, în fiecare unitate fiscală au fost asigurate produse igienico-sanitare, iar stocurile sunt reînnoite permanent.

Măsurile sunt necesare în scop preventiv, dar și pentru desfăşurarea activităţii ANAF și a structurilor subordonate. Astfel: au fost stabilite punctele cheie și activităţile care necesită un flux continuu, precum și  numărul de personal necesar pentru asigurarea acestora, respectiv 15% din totalul angajaților ANAF, de exemplu la ghișeul unic, trezorerie, registratură, asistenţă contribuabili, relații cu publicul etc.; este limitat accesul în cadrul spațiilor destinate contribuabililor, astfel încât să se evite crearea de cozi/aglomerație, stabilindu-se o distanţă de cel puțin 1,5 m între persoane; sunt asigurate, pentru personalul propriu, materiale igienico-sanitare: săpun, prosoape hârtie, mãști de protecție, mănuși de protecție și dezinfectanți pentru protecția acestora; în regim de urgenţă, sunt asigurate servicii de dezinsecție și dezinfecție a spațiilor în care își desfășoară activitatea personalul ANAF; pentru personalul care utilizează mijloacele de transport public ora de începere este stabilită în intervale orare decalate cu o oră/o oră și jumătate fațã de programul normal, respectiv ora 8.00, ora 9.00 și ora 10.00, pentru perioada 12 - 31 martie 2020; se realizează permanent prelucrarea informațiilor și a măsurilor de protecție pentru prevenirea infectării cu COVID – 19, cu toții angajații; toate ședinţele, întâlnirile cu participare extinsă se realizează în sistem video conferinţă, iar delegațiile/deplasările angajaților sunt suspendate în perioada următoare; sunt stabilite activitățile și sunt identificați salariații care își pot desfãșura activitatea la distanță, respectiv 50% din totalul angajaților ANAF. De asemenea: sunt identificați angajații care au efectuat ore suplimentare și se acordă zilele de recuperare în vederea asigurării posibilității rotirii personalului; toți angajații ANAF completează o declarație pe proprie răspundere, cu privire la riscul de contaminare; la intrarea în toate sediile este afișat materialul informativ cu privire la mijloacele de comunicare la distanţă cu ANAF. Instituţia mai precizează că: au fost constituite, atât la nivel central, cât și la nivel regional, structuri pentru gestionarea mãsurilor destinate prevenirii rãspândirii COVID - 19, care vor adopta noi măsuri, în funcție de evoluția situației; până la această dată, nu sunt cazuri de infectare cu Covid-19 în rândul angajaților ANAF.