Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 1.024/2017, în vigoare din 4 mai 2017, este cel care reglementează o nouă procedură de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, completând practic prevederile existente în acest sens în Codul de procedură fiscală.

Controlul fiscal la contribuabilii mijlocii este reglementat în Codul de procedură fiscală, însă anumite prevederi specifice sunt incluse într-un act normativ apărut recent în Monitorul Oficial, care modifică procedura de administrare și monitorizare a firmelor încadrate în această categorie. Ordinul ANAF nr. 1.024/2017, stabileşte că acțiunile de control fiscal la contribuabilii mijlocii şi sediile secundare ale acestora se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, la fel ca până acum. Totuși, prin excepție, se pot efectua acţiuni de control fiscal la un contribuabil mijlociu sau la sediul secundar al acestuia şi de către alte structuri de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă. Conform normelor în vigoare, organul de inspecție fiscală competent selectează, pe baza unei analize de risc, contribuabilii/plătitorii ce urmează a fi supuși unei verificări fiscale. Înainte de a începe inspecţia fiscală, Fiscul este obligat să înştiinţeze, în scris, contribuabilul/plătitorul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui document cunoscut ca aviz de inspecție fiscală. În cazul contribuabililor mijlocii, avizul trebuie comunicat acestora cu cel puțin 15 zile înainte de startul controlului, acțiunile de control fiscal pentru care au fost comunicate avize de inspecţie fiscală urmând să fie efectuate de organele de inspecţie fiscală care le-au iniţiat.

Potrivit actului normativ, acțiunile de control fiscal neîncepute, dar pentru care au fost comunicate avize de inspecție fiscală sau au fost emise ordine de serviciu, în vederea efectuării inspecției fiscale/a controlului inopinat, la operatori economici care devin contribuabili mijlocii sau care nu se mai încadrează într-o asemenea categorie, vor fi efectuate de către organele de inspecție fiscală care le-au inițiat. De asemenea, la finalizarea unei inspecții fiscale se întocmește raportul de inspecție fiscală,  care va sta la baza emiterii actelor administrativ-fiscale prevăzute de lege. Totodată, rezultatele acţiunilor de control la sediile secundare se consemnează în procese-verbale care vor fi centralizate şi preluate în raportul de inspecţie fiscală întocmit la contribuabilul mijlociu supus inspecţiei fiscale. Reamintim că, din 2017, prin Ordinul ANAF nr. 3.610, ANAF a inclus în această categorie și societățile afiliate în mod direct la un contribuabil mijlociu, precum și contribuabilii nou-înființați care, la data înființării, se angajează să realizeze investiţii majore într-un timp relativ scurt. De asemenea, în rândul contribuabililor mijlocii se încadrează și membrii unui grup fiscal unic.