Noua reglementare este menită să conducă, atât la soluţionarea promptă a solicitărilor contribuabililor, cât şi la o utilizare eficientă a resurselor administraţiei fiscale.

Potrivit Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), procedura se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017. Orice persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, poate solicita rambursarea sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare. În acest sens, aceste persoane trebuie să bifeze caseta corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare (Formularul 300), decontul fiind şi cerere de rambursare. Totodată, contribuabilii pot cere reportarea soldului sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. În cazul deconturilor cu sume negative de TVA pentru care se solicită rambursarea TVA, acestea se vor soluţiona în funcţie de gradul de risc fiscal pe care acestea îl prezintă. Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic se emite decizia de rambursare în termen de 1 zi de la încadrarea la risc fiscal mic, faţă de 5 zile, cum fusese stabilit iniţial.

Concret, persoanele impozabile prezinta un risc fiscal pentru rambursarea TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii: Fiscul primeşte documente oficiale, de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi care ar putea avea incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA; în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală; cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare; s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de Fisc, între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Formular 394) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către persoana impozabilă prin declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (Formular 390 VIES). De precizat că OPANAF nr. 1.232/ 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.262/13 aprilie a.c.