Agenţia Naţională de Adminsitrare Fiscală (ANAF) reaminteşte că operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achiziţie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în cazul în care aceştia datorează impozit pe profit trimestrial.

De asemenea, operatorii economici pot scade costul de achiziţie al aparatelor din impozitul pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit. Potrivit legii, sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. Microintreprinderile care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul pe veniturile microintreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat pe veniturile microintreprinderilor se reporteaza în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microintreprinderilor. În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe venit, venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată şi la care se adaugă costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcţiune în anul respectiv, informeaza Fiscul.

Important de reţinut este faptul că de aceste facilităţi vor beneficia şi contribuabilii care au pus în funcţiune casele de marcat în anul 2018, 2019 şi 2020 până la data aplicării acestor prevederi (înainte de 1 august 2020). În cazul plătitorilor de impozit pe profit costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în functiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentelor prevederi va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar care se scad din impozitul pe profit al anului 2020. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. Contribuabilii care datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor, la data determinării impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru trimestrul 4 al anului 2020, scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor şi costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prevederilor legale, cu conditia ca la data achiziţiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor. De facilităţi fiscale beneficiază şi contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, care vor scădea costul de achizitie aferent lor din impozitul specific în anul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului specific datorat pentru anul respectiv.  Sumele care nu sunt scăzute din impozitul specific se reportează în anul următor, pe o perioadă de 7 ani consecutivi.