Potrivit prevederilor legale, operaţiunile de plăţi şi încasări în numerar sunt restricţionate pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate.

Astfel, conform Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionisti, PF care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.  Excepţie fac: încasările de la persoanele menţionate mai sus - plafon zilnic maxim de 5.000 lei de la o persoană; încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry - plafon zilnic maxim de 10.000 lei de la o persoană; plăţi către persoanele menţionate mai sus - plafon zilnic maxim de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi; plăţi către magazinele de tipul cash and carry - plafon zilnic total de 10.000 lei; plăţi din avansuri spre decontare - plafon zilnic maxim de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare; operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele mai sus menţionate, de la PF, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii - se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană; operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele mai sus menţionate, către PF, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări - se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

Potrivit legii, sunt interzise: încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei; plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile cu o valoare mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către tipul cash and carry; încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar prevăzute mai sus, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei; plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei. Persoanele menţionate mai sus vor putea să achite facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tip cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.