Potrivit Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 1.669/2022 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022, termenul-limită de depunere, pentru bilanțurile semestriale, în cazul anumitor entităţi este data de 16 august 2022.

Anumite companii trebuie să transmită autorităților raportările contabile semestriale, exclusiv online, până la data de 16 august 2022, conform unui ordin oficializat recent de Ministerul Finanțelor (MF). Obligația îi vizează numai pe cei cu afaceri de peste un milion de euro. Raportările contabile semestriale se transmit unităților MF numai în format electronic (fișier PDF la care e anexat un fișier XML), pe portalul e-Guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat (Fiscul a publicat și formularul electronic). Acesta este al doilea an în care bilanțurile semestriale vizează numai contribuabilii cu o cifră de afaceri netă ce depășește echivalentul în lei al unui milion de euro, este vorba aici despre plătitorii de impozit pe profit. Conform ordinului Ministerului de Finanţe, raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt obligatorii, mai întâi, pentru contribuabilii cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (Ordinul Finanțelor 1.802/2014), care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare de un milion de euro. Totodată, bilanțurile sunt obligatorii pentru contribuabilii cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (Ordinul Finanțelor 2.844/2016), care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare de un milion de euro. Încadrarea în cifra de afaceri de un milion de euro, echivalent în lei, se face în baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2021, respectiv în baza balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar 2021. Se folosește, în acest sens, cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent. Și indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină în baza situațiilor financiare anuale pe 2021. Cei care n-au desfășurat activitate de la momentul înființării și până la 30 iunie 2022, cei care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cei înființați în cursul anului 2022 și cei aflați în lichidare n-au obligația întocmirii raportărilor contabile la 30 iunie 2022.