Începând cu data de 1 iulie 2022, şi operatorii economici stabiliți în România au obligația, în relația B2G să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Formularul 084 - Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura este reglementat de Ordinul 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) “Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”. Formularul se completează şi se transmite de către operatorii economici, respectiv orice entităţi care desfăşoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B) şi care optează, în condiţiile prevăzute de OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (denumită ordonanţă de urgenţă), pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. De reţinut că în textul legii formularea este că depunerea 084 este opţională. Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să se înregistreze în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (Registrul RO e-Factura), potrivit dispozițiilor art.10 alin.(2) din OUG nr. 120/2021. În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul facturii electronice, cât și destinatarul acesteia trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura. Formularul 084, disponibil în SPV (Spaţiu Privat Virtual) se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Pe de altă parte, începând cu data de 1 iulie 2022, şi operatorii economici stabiliți în România au obligația, în relația B2G să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. De precizat, în încheiere, că în acest moment este disponibilă o secţiune tot în SPV unde se poate testa sistemul.