Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) oferă contribuabililor servicii electronice accesibile permanent, ce nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale.

Printre aceste servicii se numără Spaţiul Privat Virtual (SPV), care oferă utilizatorilor săi (contribuabili persoane fizice si persoane juridice) o serie de beneficii, cum ar fi: înregistrarea în serviciul "Spaţiul Privat Virtual" se face de pe pagina principala a site-ului ANAF anaf.ro, la secţiunea „Servicii Online” - „Înregistrare/Înrolare persoane fizice şi juridice în Spaţiul Privat Virtual”. De asemenea, contribuabilii pot beneficia de: depunere declaraţii on-line este un serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat cu menţiunea că certificatul poate fi folosit pentru transmiterea mai multor declaraţii. Formularele electronice pot fi descarcate de pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea Servicii Online/Declaraţii electronice; Ghiduri curente - care au scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor. Acestea sunt orientate pe grupuri ţintă, fiind disponibile pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente şi alte materiale informative; serviciul de programări online destinat contribuabililor care doresc să se programeze la unităţile fiscale din cadrul ANAF pentru aspecte ce nu necesită timp îndelungat de soluţionare, timpul alocat fiecarei programări fiind de maximum 30 de minute. Serviciul este disponibil pe siteul www.anaf.ro, secţiunea Servicii Online/Programări online; asistenţă prin e-mail -  un serviciu prin care contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Serviciul este disponibil accesând secţiunea „Formular de contact” de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro; serviciul central de asistenţă telefonică a contribuabililor - Call-center - 031.403.91.60 - prin care se pot obţine telefonic informaţii cu privire la aplicarea legislaţiei fiscale, dar şi pentru suport tehnic în domeniul IT.

Totodată, ANAF pune la dispoziţie: Buletinul informativ fiscal- care cuprinde informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă în materie fiscală. Acest serviciu este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Legislaţie/Buletin legislativ fiscal; serviciu web pentru obţinerea informaţiilor publice din situaţiile financiare/raportările contabile anuale aferente agenţilor economici; serviciu web sincron şi asincron pentru consultarea registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a registrului care aplică plata defalcată a TVA şi a registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi; serviciu web sincron - pentru consultarea registrului agricultorilor care aplică regimul special; serviciu web sincron - pentru consultarea registrului entităţilor/unităţilor de cult; servicii web - pentru accesarea funcţionalităţilor oferite de SPV. Totodată, Fiscul acordă contribuabililor, în mod gratuit, la sediile unităţilor fiscale teritoriale, într-un spaţiu special amenajat, acces la un calculator conectat la Internet, în scopul accesării serviciilor puse la dispoziţie de către instituţie, asigurând totodată şi îndrumarea corespunzătoare în utilizarea serviciilor la distanţă.