Microintreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune (on-line) Formularul 107 - „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor /mecenatului/burselor private”.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizări, potrivit Legii 32/1994, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1)*, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Atenţie! Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, conform articolului 56 alineatele (1^1) şi (1^2) din Codul fiscal în vigoare din 1 aprilie 2019. Microintreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune (on-line) Formularul 107„Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor /mecenatului/burselor private”, la următoarele termene: până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor; până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microintreprinderilor, în situaţiile în care: s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei; s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro. De precizat aici că microintreprinderile care exercită opţiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei sau depăsesc limita veniturilor de 1.000.000 euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor; până la data depunerii situaţiilor financiare în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul aceluiaşi an în care a început lichidarea; până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare. ANAF reaminteşte că Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale este organizat de ANAF potrivit Ordinului 819/2019 şi este afişat pe site-ul instituţiei.