Codul fiscal a fost completat cu noi prevederi referitoare la sponsorizări prin Legea nr. 322/2021, publicată joi, 30 decembrie, în Monitorul Oficial.

Potrivit expunerii de motive ce a însoțit propunerea legislativă, începând cu anul 2022 partea din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat de firme și permis de lege să poată fi redirecționată oricând într-un interval de 7 ani beneficiarilor de sponsorizări (entități nonprofit, instituții publice, persoane fizice ce activează în domeniile educație, cercetare, sănătate, cultură, sport, drepturile omului, protecția mediului etc). Aceste sume ar constitui un fond din care s-ar putea acorda sponsorizări, urmând ca anual firmele să regularizeze sumele pe care le au la dispoziție - se arată în documentul citat. Astfel, articolul 42 din Codul fiscal s-a completat cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „În cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe profit revine Fiscului competent. Redirecționarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către Fisc, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. De asemenea, la articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, care prevede că, în cazul în care valoarea stabilită, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal pentru activități de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine Fiscului. Redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către Fisc, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Începând cu luna ianuarie 2022 (data începerii anului fiscal 2022 - 2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru exercițiu financiar diferit de anul calendaristic), contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (4) lit. i) sau art. 56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.