Ordinul ANAF nr. 2547/20 septembrie 2019 se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extra-salariale, au depășit plafonul de 12 x salariul minim pe economie, au obligația să plătească contribuția la asigurările sociale, respectiv a contribuției de sănătate și să le declare prin Declarația unică, dar nu respectă aceste obligații fiscale.

Noile reglementări vizează procedura stabilirii din oficiu a contribuției la asigurările sociale pensii, cât și a contribuției la asigurările sociale de sănătate, după caz, procedura fiind aplicată pentru contribuțiile sociale generate de veniturile obținute începând cu data de 1 ianuarie 2018. Prevederile legale stabilesc că Autoritatea fiscală verifică veniturile declarate de contribuabili prin Declarația unică, veniturile declarate de plătitorii de venituri către persoane fizice, cum ar fi declarația 205 - Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă şi câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit sau declarația 112 - Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate. În baza acestor informații se vor identifica acele persoane care fie nu au obligația să plătească către sistemul public asigurările sociale, fiind asigurate în sisteme proprii (avocați, notari), fie sunt deja pensionare în sistemul public de pensii. După identificarea tuturor persoanelor, unitatea fiscală centrală notifică contribuabilul cu privire la situația fiscală în care se află, respectiv asigură dreptul contribuabilului de a fi ascultat. Dacă contribuabilul se prezintă la audiere și își îndeplinește obligația depunerii Declarației unice, acesta va fi eliminat din lista contribuabililor pentru care se va face stabilirea din oficiu. În cazul în care contribuabilul nu răspunde notificării sau nu își îndeplinește obligația depunerii Declarației unice, contribuabilului i se va solicita prezența în vederea unei noi audieri, acesta având astfel ocazia să își exprime un punct de vedere scris. Dacă contribuabilul nu se prezintă la audieri și nici nu își îndeplinește în urma acestor proceduri, obligația depunerii Declarației unice cu privire la asigurările sociale, se trece la stabilirea din oficiu a bazei de calcul pentru contribuțiile sociale. Acestea se stabilesc la nivelul salariului minim brut pe economie și se vor comunica contribuabilului. De precizat că Ordinul ANAF nr. 2547/20 septembrie 2019 - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0800 din 3 octombrie 2019.