Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin lansat în dezbatere publică, procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și o serie de formulare care au legătură cu aceasta.

Potrivit dispozițiilor art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nedepunerea declarației de impunere dă dreptul Fiscului la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Prin OUG nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru îndeplinirea obligațiilor declarative în cazul veniturilor realizate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația completării și depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit art.120 și art.122 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Avându-se în vedere faptul că, noul mecanism de stabilire a impozitului pe venit (autoimpunere) nu mai presupune emiterea de către Fisc a deciziilor de impunere anuală (formularele 250 și 251) pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu anul fiscal 2018, s-a impus actualizarea unor dispoziții procedurale privind stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat (spre exemplu dispozițiile privind sursele de extragere a informațiilor utilizate la întocmirea listei persoanelor care urmează a fi impuse din oficiu). Totodată, avându-se în vedere faptul că, modificările legislative au vizat atât modul de stabilire a venitului/câștigului net anual impozabil, cât și termenele de plată a impozitului pe venit, se impune și actualizarea corespunzătoare a modelului și conținutului formularelor 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” și 257 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

Concret, Proiectul de ordin propune următoarele: aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice; aprobarea modelului și conținutului formularului „Referat privind estimarulea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice”; aprobarea modelului și conținutului formularului 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”; aprobarea modelului și conținutului formularului 257 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”. Modelul și conținutul formularelor „Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere” și „Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere conform art.107 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală” au fost aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3695/2016, cu modificările și completările ulterioare.