Procedura de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic MF-ANAF a devenit operaţională începând cu 31 martie 2021.

Operatorii economici, cu sprijinul distribuitorilor autorizați/unităților acreditate de service, au obligația realizării conectării caselor de marcat până cel târziu:    30 iunie 2021 - în cazul marilor contribuabili; 30 noiembrie 2021 în cazul contribuabililor mijlocii și mici; la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, dacă această operațiune se realizează ulterior datelor 30 iunie, respectiv 30 noiembrie 2021 - în funcție de categoria operatorilor economici care dețin aparatele de marcat electronice fiscale. Până la momentul conectării, datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale vor fi transmise prin depunerea, conform legii, a declarației A4200 (sau, după caz, a declaraţiei F4109, dacă casele de marcat nu au fost utilizate), iar începând cu momentul conectării, aceste date se vor transmite automat de către aparatul de marcat după generarea raportului Z de închidere zilnică. Având în vedere că, lunar, ANAF va transmite către operatorii economici, prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncţionalităţi privind fişierele transmise de la AMEF la sistemul informatic, se recomandă înregistrarea operatorilor în SPV, pentru a beneficia de informațiile puse la dispoziție în contul acestei

aplicații. Operatorii economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații, declară pe proprie răspundere această situație, prin transmiterea exclusiv online a Formularului F4110, cu respectarea următoarelor termene limită: 30 iunie - în cazul marilor contribuabili; 30 noiembrie 2021 - în cazul contribuabililor mijlocii și mici; în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, pentru operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 iulie 2021, respectiv 1 decembrie 2021.

Acești operatori economici își îndeplinesc în continuare, conform legii, obligaţiile declarative privind transmiterea datelelor fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, prin depunerea declarației A4200 sau, după caz, a Formularului 4109 „Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“. De precizat că, pe site-ul www.anaf.ro, contribuabilii pot găsi mai multe informații cu privire la obligația și modalitatea de realizare a conectării aparatelor de marcat electronice fiscale (Ghidul de conectare a caselor de marcat, Declaraţia C802, Ordinul 435/2021 etc), accesând https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF.