Potrivit prevederilor legale, unitățile din domeniul hranei pentru animalele din ferme, indiferent că este vorba de unități care produc hrana, o depozitează, o transportă sau doar intermediază, își pot desfășura activitatea numai după ce au fost autorizate de Direcțiile Sanitar-Veterinare județene.

Pentru obținerea autorizației, reprezentantul legal al unității trebuie să depună la DSVSA următoarele  documente: cerere de autorizare sanitar-veterinară (modelul cererii este în anexa 3 a Ordinului ANSVSA); copie a certificatului unic de înregistrare a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului pentru activitatea pentru care cere autorizarea; schița unității cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul; copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care-și desfășoară activitatea - memoriu tehnic justificativ cu descrierea activității, utilajelor, ustensilelor, a procedurii de lucru, capacității de producție, depozitare, ambalare, după caz; lista cu personalul de specialitate, având calificările necesare pentru fabricarea hranei pentru animale, în cazul unităților producătoare; dovada achitării în contul DSVSA a tarifului de autorizare. Prin excepție, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a Ordinului ANSVSA, unitățile care desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale, cele care comercializează hrană sau unitățile din domeniul farmaceutic veterinar vor depune, odată cu documentația, o notificare și o declarație pe propria răspundere. În cazul depunerii unei cereri și/sau a unei documentații incomplete, solicitantul este informat în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și documentației să completeze cu actele necesare. În termen de 25 de zile  lucrătoare de la depunerea documentației complete, DSVSA va verifica documentația, elaborând referatul de evaluare. Autorizația se emite în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării raportului.

Potrivit legii, unitățile care doar intermediază procurarea hranei pentru animale și care nu dețin furaje sunt scutite de efectuarea evaluării la fața locului, dar vor semna declarația pe propria răspundere. Dacă aceeași unitate desfășoară activități de producție și de comercializare, are nevoie de o singură autorizație sanitar-veterinară, care se va emite pentru activitățile desfășurate în fiecare punct de lucru al unității pentru care s-a depus dosarul. De precizat că DSVSA județene pot acorda o autorizație temporară atunci când se constată că unitatea respectă parțial normele de igienă, autorizația definitivă  fiind acordată după încă o evaluare a unității, la o distanță de 3 luni.