Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA.

De asemenea, sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate și autorizate temporar, organizate în condiţiile legii, în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de lege. Fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de tăiere, procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta trebuie să deţină autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. Vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate certificate de sănătate, identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, însoțite de documente sanitare veterinare de mișcare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile. ANSVSA precizează că: loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare și sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar; marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale; marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate specială de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană; depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi a stării de igienă corespunzătoare. În cazul în care, cu ocazia controalelor, se constată că nu sunt respectate prevederile legale, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii din cadrul DSVSA județene vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni contravenționale, vor reține oficial produsele alimentare, care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, dirijându-se către unitățile de neutralizare. Reamintim că, la nivelul structurilor DSVSA BIHOR programul de lucru a fost adaptat astfel încât să poată fi asigurată permanența, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Astfel: la nivelul sediului judeţean al DSVSA Bihor programul zilnic de activitate este: luni - joi între orele 8.30 și 17.00, vineri - între 8.30 și 14.30, în afara acestui interval și pentru zilele nelucrătoare  -sărbătorile legale fiind asigurată permanență telefonică. Totodată, la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO) - deschise în toate orașele județului (Oradea - Piața Cetate, Rogerius și Decebal, Salonta, Beiuș, Aleșd, Valea lui Mihai și Marghita) programul de lucru este identic cu al structurii județene, iar în afara programului - se asigură permanență telefonică.