Potrivit prevederilor legale, refuzul crescătorilor de animale de a accepta controlul în exploatații atrage sancțiuni care pot ajunge până la tăierea plăților pe mai mulți ani.

Fermierii eșantionați pentru controlul în teren care refuză să permită inspectorilor Agenției Națională pentru Zootehnie ,,Prof.dr. G.K. Constantinescu” (ANZ) să verifice documentele și existența animalelor la fața locului nu vor putea intra la plata avansului care va demara din 16 octombrie. Reamintim că ANZ este în plină campanie de verificări la fața locului a efectivelor de animale din sectorul zootehnic ovine/caprine și taurine de lapte și carne. Potrivit prevederilor legale, refuzul fermierului de a accepta controlul în exploatații atrage sancțiuni care pot ajunge până la tăierea plăților pe mai mulți ani. ANZ reaminteşte că solicitanţii de sprijin au obligaţia: să permită efectuarea controalelor de către ANZ, organism delegat de APIA; să asigure condițiile de realizare a controlului (țarcuri, personal afluire, culoare de manipulare); să dețină și să prezinte RIE (Registrul Individual al Exploatațiilor) completat și actualizat la zi; să dețină și să prezinte documente justificative: formulare de identificare (F1); formulare de mișcare (F2); formulare de declarare eveniment (F3) pentru evenimente precum pierdere crotalie/crotalii, moarte accidentală, sacrificare de necesitate; formular de continuare (F4) anexă la formularele anterioare; pașaportul bovinei (după caz); document justificativ pentru caz de forță majoră animale (după caz); document justificativ pentru caz de circumastanță naturală (după caz); să mențină pe toată durata perioadei de reținere și să prezinte la control animalele declarate în cererea unică de plată. Legat de Registrul obligatoriu al explotațiilor, acesta trebuie completat la zi cu următoarele informații, actualizate la zi: date referitoare la exploatație (codul exploatației; adresa exploatației; numele şi adresa deținătorului; tipul de producție; date referitoare la animalele din exploatație (codul unic de identificare al animalului; data naşterii; data identificării; sexul; rasa şi genotipul, dacă se cunosc; ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploatație; informații despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare); date referitoare la animalele nou-intrate în exploatație (codul unic de identificare al animalului; codul exploatației de la care animalele au fost transferate; data intrării; seria şi numărul formularului/documentului de mişcare); date referitoare la animalele care părăsesc exploatația (codul exploatației sau al abatorului de destinație; data plecării; seria şi numărul formularului, respectiv documentului de mişcare. De precizat că eșantionul de control a fost extras de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), verificările fiind efectuate de ANZ în baza unui protocol semnat cu APIA. Potrivit datelor oficiale, pentru campania 2022, au fost eșantionate 5.233 de dosare pentru verificări privind schemele de sprijin din sectorul zootehnic, peste 65 % dintre cereri fiind finalizate.