Vizate sunt fermele care beneficiază de cea mai mare subvenție din zootehnie, sprijinul cuplat, acordată din fonduri europene.

Agenția Națională pentru Zootehnie a demarat controale în exploatațiile de animale cuprinse în programul de ameliorare, verificările vizând cu prioritate efectivele de ovine și caprine înscrise în secțiunea principală a Registrului Genealogic. Reaminti că, potrivit legii, fermele înregistrate în secțiunea principală a registrelor genealogice ale raselor, beneficiază de sprijin cuplat, subvenția europeană cu cel mai mare cuantum pe cap de animal. Concret, pentru anul de cerere 2019 cuantumul acestei subvenții este de 17,71 euro pe cap de animal, plafonul alocat pentru plata acestei subvenții la ovine și caprine, pentru acest an, fiind de 64,3 milioane de euro. Subvenţiile pentru obținerea sprijinului cuplat pentru creşterea ovinelor (SCZ-ovine femele şi/sau berbeci) se acordă

Cu îndeplinirea următoarelor condiţii de eligibilitate: fermierii activi solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a PNDR pentru perioada 2014-2020; animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci, au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare; animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ ovine, au vârsta de maximum 8 ani pentru ovine femele, respectiv 6 ani pentru berbeci, la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări; efectivul de animale pentru care se solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere. De asemenea: fermierii trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei, completat conform legii; berbecii pentru care se solicită SCZ obligatoriu să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, până în data de 2 septembrie 2019 inclusiv; efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine; efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 femele ovine.

Sprijinul cuplat pentru creşterea caprinelor (SCZ-caprine femele şi/sau ţapi)

se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 50 şi maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ și se acordă pentru animalele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: femelele caprine pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă vârsta de maxim 8 ani la data-limită de depunere a cererii de plată, fără penalizări; ţapii pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă vârsta de maxim 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată, fără penalizări; efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere; să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, conform legii; țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, (până în data de 2 septembrie 2019 inclusiv). Totodată: efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele caprine; efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap cu certificat de origine la 35 de femele caprine.