Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reaminteşte apicultorilor că sunt așteptați la centrele judeţene până la data de 31 octombrie inclusiv, pentru a depune cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în perioada 1 iulie - 30 septembrie, trimestrul III al anului.

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Pentru sectorul zootehnic, unde se încadrează și crescătorii de albine, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare. Documentele pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc)/servicii poștale/depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă cererea de acord de finanțare. Documentele transmise vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare. De precizat că APIA a reușit în acest an să achite doar trimestrul I pentru cantitățile de motorină utilizate în perioadele 1 ianuarie - 31 martie (trimestrul I/2020), astfel că fermierii așteaptă plățile și pentru trimestrul II aferent cantităților de motorină utilizate în intervalul 1 aprilie - 30 iunie. Reamintim că, potrivit legii, valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2020 este de 1,5258 lei/litru. Până la data de 31 octombrie inclusiv, fermierii pot depune cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei menționate - trimestrul III 2020.