Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 4 septembrie,  se efectuează plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru serviciile prestate în luna iunie și trimestrul II al anului 2019.

Astfel, pentru un număr de 82 solicitanţi care au accesat această formă de ajutor, în conformitate cu HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), fonduri totale autorizate în sumă de  12.897.206,18  lei. Reamintim că prin HG nr. 1179/2014 a fost instituită o schemă de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru perioada 2015-2020, a cărei valoare maximă totală este de 759,25 milioane de lei. Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de stat în cazul serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) din actul normativ menţionat sunt condiționate de realizarea următoarelor activități: colectarea și gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data nașterii, data însămânțării, data ieșirii din efectiv și cauza acesteia, evaluarea animalelor de către expert, actualizarea și prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice; activitățile administrative care au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în registrele genealogice; actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor în registrele genealogice; publicarea informațiilor cu privire la registrele genealogice și a datelor din registrele genealogice etc.

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor este: până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice; până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terți sau în numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui. Ajutorul de stat acordat pentru registre genealogice și controlul oficial al performanțelor, COP, este încasat de la APIA de asociațiile crescătorilor de animale, acreditate pentru deținerea registrelor genealogice ale raselor, pe baza unui tabel cu fermierii, membri în asociație, care beneficiază de aceste servicii și cărora le este destinat acest ajutor pentru acoperirea costurilor cu testele și înscrierea animalelor în registrele genealogice.