Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că înainte de 2021, un angajament agro-mediu și climă era pe o durată de 5 ani, pentru anii 2021 și 2022 fiind modificată.

Beneficiarii plăților compensatorii pentru Măsura 10 Agro-mediu şi climă sunt: fermierii care utilizează terenuri agricole în  cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 și P9-P11) ale M.10, fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al M.10. Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă  fixă pe unitatea de suprafață (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și climă, calculat pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), fiind acordată în urma  asumării unor angajamente voluntare: pe o perioadă de 5 ani- în cazul angajamentelor asumate înainte de anul 2021; pe o perioadă de 2 ani pentru pachetele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 și 11 - în cazul angajamentelor asumate în anul 2021; pe o perioadă de 1 an pentru pachetele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 și 11 în cazul angajamentelor asumate în anul 2022;

pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele 7, 8  și 10 în cazul angajamentelor asumate în anii 2021 și 2022. Valorile plăților compensatorii sunt următoarele: Sub-măsura 10.1 - agro-mediu și climă: Pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) 142 €/ha/an; Pachetul 2 - practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu Pachetul 1) - varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe 100 €/ha/an varianta 2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe 21 €/ha/an; Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări - sub-pachetul 3.1 - Crex crex - varianta 3.1.1 - lucrări manuale 310 €/ha/an; varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje ușoare 231 €/ha/an; sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus - varianta 3.2.1 - lucrări manuale 159 €/ha/an; varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare 80 €/ha/an. De asemenea: Pachetul 4 - culturi verzi - 128 €/ha/an; Pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice -125 €/ha/an; Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) - varianta 6.1 - lucrări manuale - 410 €/ha/an; varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare 331 €/ha/an; Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) - 250 €/ha/an; Pachetul 8 - creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon. Ovine 87 €/UVM/an. Rase: Țigaie cu cap negru de Teleorman (Oaie cap negru de Teleorman), Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Țigaie - varietatea ruginie; Caprine 40 €/UVM/an. Rase: Carpatina, Alba de Banat; Bovine: taurine și bubaline 200 €/UVM/an. Rase: Sura de Stepă, Bivolul românesc; Ecvidee 200 €/UVM/an. Rase: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan; Porcine 176 €/UVM/an. Rase: Bazna, Mangalița. Totodată: Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) sub-pachetul 9.1 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică - 200 €/ha/an; sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică varianta 9.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvila tipătoare mică 269 €/ha/an; varianta 9.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila tipătoare mică 190 €/ha/an. Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole 92 €/ha/an; Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie; varianta 11.1.1 - conversia terenurilor arabile în pajiști - 255 €/ha/an; varianta 11.1.2 - zonă de protecţie pentru dropie pe teren arabil 100 €/ha/an; sub-pachetul 11.2 - pajiști importante pentru dropie - varianta 11.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru dropie 269 €/ha/an; varianta 11.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru dropie 190 €/ha/an; varianta 11.2.3 - lucrări cu utilaje grele pe pajiști importante pentru dropie 169 €/ha/an. De precizat că sesiunea fără penalități este deschisă până la data de 17 mai 2021.