Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii ale căror exploatații agricole se află în zona ariilor naturale protejate care sunt obligațiile pe care trebuie să le respecte dacă vor să beneficieze de subvențiile agricole pentru acest an.

Încadrarea normelor de eco-condiționalitate pe domenii este următoarea: în domeniul “mediu” se respectă cerințele în materie de gestionare SMR1-SMR5 (conservarea păsărilor sălbatice; protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură; protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică) și cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor; în domeniul “sănătate publică , sănătatea animalelor și sănătatea plantelor”, se respectă cerințele legale în materie de gestionare SMR6-SMR8 (identificarea și înregistrarea porcinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor) și cerințele minime privind utilizarea produselor de protecție a plantelor; c) În domeniul “bune condiții agricole și de mediu” se respecta Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC). Pentru măsura 10 cuprinsă în PNDR 2014-2020 eco-condiționalitatea implică respectarea GAEC-urilor, a cerințelor legale în materia de SMR și a cerințelor minime relevante pe toată exploatația. Pentru măsurile 11 și 13 din PNDR 2014-2020 eco-condiționalitatea implică respectarea Bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) și a cerințelor legale în materia de gestionare (S.M.R.) pe toată exploatația. Fermierii care solicită plăți directe pe suprafață trebuie să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, pe care trebuie să respecte după caz, GAEC-urile, cerințele SMR și cerințele minime relevante pe toată exploatația. Suplimentar fermierii care dețin și administrează terenuri agricole și care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariilor naturale protejate (SCI și SPA) au următoarele obligații: să respecte planul de management și regulamentul ariei protejate în ceea ce privește utilizarea suprafețelor de teren cu destinații agricole; să urmeze procedura evaluării impactului asupra mediului pentru planuri precum și procedura de auto-sesizare; să nu ucidă și să nu captureze intenționat prin orice metodă, păsările sălbatice; să nu deterioreze și să nu distrugă intențonat cuiburile păsărilor sălbatice, chiar dacă acestea sunt goale; să nu perturbe intenționat păsările, în special în timpul perioadei de reproducere, de creștere și de migrație;  să nu polueze sau să deterioreze prin acțiunile lor habitatul pasărilor sălbatice. Pe scurt, fermierii care dețin/administrează terenuri agricole situate în arii speciale de protecție avifaunistică (SPA) sau arii naturale protejate (SCI) pot accesa plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, cu condiția ca aceste practici să fie compatibile, pentru exploatațiile fermierilor, cu obiectivele precizate de OUG. nr. 57/2007 şi Legii nr. 107/1996. Seturile minime de măsuri de conservare sunt elaborate pentru ariile naturale protejate de către deținătorii acestor suprafețe, în custodie sau administrare, și sunt cuprinse în planul de management aprobat printr-un act normativ de către ministerul de resort. Aceste cerințe de conservare trebuie să fie aduse la cunoștința fermierilor și respectate de către aceștia, în situația în care solicită plăți directe pe suprafață și desfășoară practici agricole benefice pentru climă și mediu pe parcelele situate în interiorul sau vecinătatea acestor arii protejate.