Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că la data de 2 decembrie 2021 începe plățile finale aferente anului 2021.

De asemenea, în decembrie, mai sunt şi alte termene la plata subvențiilor. Concret, în ceea ce priveşte Ajutorul Naţional Tranzitoriu pentru hamei - ANT 5, fermierii care au solicitat această subvenție pe hectar trebuie să prezinte la centrul local/judeţean al APIA până la data de 2 decembrie 2021, procesul-verbal întocmit de reprezentantul DAJ care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. În ceea ce priveşte Sprijinul cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare - mazăre şi fasole boabe pentru industrializare, documentele doveditoare care trebuie prezintate la APIA sunt următoarele: factura de livrare a producţiei minime sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol; factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare" sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al UE sau într-o ţară terţă care are echivalenţă sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute anterior este 1 decembrie a anului de cerere.

De asemenea, Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializării – prune, se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de pruni si care fac dovada comercializării cantităţii minime anuale pe hectar de 5,6 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de pruni fac dovada industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 5,6 tone prin documente contabile interne. Documentele doveditoare trebuie prezentate la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere. Tot în ceea ce priveşte Sprijinul cuplat, de această dată pentru mere destinate industrializării, acesta se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de meri si care fac dovada comercializării cantităţii minime anuale pe hectar de 7,8 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de meri fac dovada industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 7,8 tone prin documente contabile interne. Şi în acest caz documentele trebuie prezentate la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere. Apia reaminteşte că, potrivit legii, cuantumul pe hectar, valabil pentru 2020, pentru sprijinul cuplat fructe pentru industrializare: prune şi mere este 228,2833 euro/ha = 1.112,3103 lei/ha.