În Campania aferentă anului de cerere 2020, România beneficiază de o alocare financiară pentru plățile directe acordate fermierilor din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în valoare de 1, 94 miliarde euro.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii că, prin Hotărârea de Guvern nr. 819/2020, au fost stabilite, pentru anul 2020, cuantumurile la hectar ale plății unice pe suprafață, plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă acestea, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine. Astfel, potrivit actului normativ menționat, cuantumurile la hectar ale plăților directe care se acordă pentru anul de cerere 2020 sunt următoarele: Schema de plată unică pe suprafață: cuantum 2020 (euro/ha) SAPS - 98,7381; alocare 2020 conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1017/2020 - 974,939,000 euro; Schema de plată redistributivă - primul interval: 1-5 ha inclusiv - 5,0000 euro/ha; al doilea interval: peste 5  și până la 30 ha inclusiv) - 48,1053 euro/ha, alocare 2020 conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1017/2020 -  104,163,000 euro; Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire) – cuantum 57,8245 euro/ha; alocare 2020 - 570,959,000 euro; Schema de plată pentru tinerii fermieri - 36,6119 euro/ha; alocare 2020 - 20,547,000 euro.  De asemenea, prin actul normativ se aprobă plafonul aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine de 71.300.000 euro. Cuantumurile per cap pentru schema de sprijin cuplat, speciile ovine/caprine se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile. Reamintim că, începând cu data de 16 octombrie 2020, APIA va acorda plăți în avans în cadrul schemelor de plăți directe și al măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale. Nivelul plăților în avans va fi de până la 70% - în cazul plăților directe și până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale. Plățile se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2020.