Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le achită fermierilor români până la data de 30 noiembrie 2019 avansul la subvențiile agricole aferente anului de campanie 2019.

Iată lista cu valorile pe hectar și pe cap de animal pentru subvențiile aflate la plată. Plăți compensatorii. Avans APIA 85%: Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020 - P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha; P2 - Practici agricole tradiţionale: P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha; P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe =  21 €/ha; P3 - Pajişti importante pentru păsări: P3.1 Crex crex: P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha; P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 €/ha; P3.2 - Lanius minor, Falco vespertinus: P3.2.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 159 €/ha; P3.2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco  vespertinus = 80 €/ha; P4 - Culturi verzi = 128 €/ha; P5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice = 125 €/ha; P6 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.): P 6.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 410 €/ha; P 6.2 -  Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 331 €/ha; P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) = 250 €/ha; P9 - terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) sub-pachetul 9.1 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mica =  200 €/ha; sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică; varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) =  269 €/ha; varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) =  190 €/ha; P10 - Refugii pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole  = 92 €/ha; P11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda); sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda); varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști = 255 €/ha; varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil = 100 €/ha sub-pachetul 11.2 pajisti importante pentru dropie (Otis tarda); varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 269 €/ha; varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 190 €/ha; varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 169 €/ha. Măsura 11 Agricultură ecologică PNDR 2014-2020. Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică; P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha; P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha; P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha; P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha; P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha; P6 – Pajişti permanente -Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha; Sub-pachetul 6.2 =  39 €/ha; Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 €/ha; P2 - Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha; P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha; P4 - Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha; P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha; P6 - Pajişti permanente; Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha; Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha; Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020: M13.1 - plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha; M13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 €/ha; M13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 75 €/ha. Atenție! Plăţile compensatorii pentru schemele finanțate din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06.