Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește agricultorilor și crescătorilor de animale că 1 noiembrie este, în acest an, ultima zi în care se mai pot depune cererile de plată pentru subvenția la motorină pentru trimestrul al III-lea din 2021.

De asemenea, Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează că a demarat plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aferentă cantităților de motorină utilizate în perioadele 1 aprilie – 30 iunie 2021 (trimestrul II/2021), în conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare care urmează a fi plătită este de 174.543.800,00 lei pentru un număr de 17.181 beneficiari cu cantitățile de motorină determinate cu acciza redusă de 111.310.132,873 litri. Cantitățile de motorină pentru trimestrul II/2021, care beneficiază de ajutor de stat și sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 261/05.10.2021 sunt următoarele: Sectorul vegetal: Cantitate motorină - 99.492.079,672 litri, valoarea ajutorului de stat rotunjit, fără subdiviziuni (lei) - 156.022.243,00 lei; Sectorul zootehnic: cantitate motorină  - 11.247.142,316 litri, valoarea ajutorului de stat - 17.624.081,00 lei; Sector îmbunătățiri funciare: cantitate motorină - 570.910,885, valoarea ajutorului de stat - 897.476,00 lei; total -  111.310.132,873 litri, în valoare de 174.543.800,00 lei. În ceea ce priveşte subvenția la motorină pentru trimestrul al III-lea din 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește agricultorilor și crescătorilor de animale că data de 1 noiembrie este, în acest an, ultima zi în care se mai pot depune cererile de plată (31 octombrie fiind zi nelucrătoare). Cererile, însoţite de documentele stabilite prin lege, se depun la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma “conform cu originalul”. Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc) / servicii poștale/depuse direct la sediul Centrului judeţean unde este depusă cererea de acord de finanţare. Documentele transmise vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare. Conform HG. 1051/2021 privind modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014, suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2021 este de 569.039 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2021.