Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, se va desfăşura în perioada 16 septembrie - 13 decembrie 2019, alocarea financiară fiind de 15.000.000 euro.

Potrivit instituţiei menţionate, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a planificat desfășurarea ultimelor sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite și schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, având în vedere că Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 se află în etapa finală de implementare. Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă SubMăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, Măsura 8 – Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor se va desfăşura în perioada 16 septembrie – 13 decembrie 2019, alocarea financiară fiind de 15.000.000 euro. Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor se va desfășura în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de cca. 29.000.000 euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie– 31 decembrie 2020). Reamintim că scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este: de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită. În ceea ce priveşte obiectivele Submăsurii 8.1, acestea vizează: promovarea sechestrării carbonului; adaptarea la efectele schimbărilor climatice; reducerea eroziunii solului; îmbunătățirea capacității de retenție a apei; refacerea și conservarea biodiversității locale. Pot fi beneficiari ai acestei submăsuri: deținătorii publici de teren agricol și neagricol; deținătorii private de teren agricol și neagricol; forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol.

Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile de accesare ale acestor măsuri și la condițiile de eligibilitate, doritorii pot consulta pliantele de prezentare ale acestora, disponibile pe adresa de web a instituţiei. De asemenea, în curând vor fi disponibile și Ghidurile solicitantului aferente celor două sesiuni ale schemelor de ajutor de stat.