Potrivit prevederilor legale, condiția obligatorie pentru ca fermierii să poată beneficia de sprijinul cuplat pentru un număr minim de 5 vaci eligibile este ca ferma să se afle în zona montană.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că sprijinul cuplat zootehnic - SCZ (subvenția mare) este achitat în acest an și pentru un număr minim de 5 vaci eligibile la plată, condiția obligatorie fiind aceea ca ferma de vaci să se afle în zona montană. Pentru celelalte zone, numărul minim pentru care se acordă această subvenție pe cap de animal este de minim 10 vaci eligibile la plată. Un fermier poate solicita sprijin cuplat în aceeași cerere atât pentru vacile din exploatațiile situate în localități aflate în zonă montată, cât și pentru vacile din alte exploatații situate în localități care nu sunt în zone montane. În ambele situaţii, pragul maxim per fermă pentru plata Sprijinului Cuplat Zootehnic (SCZ) rămâne cel de 250 de capete, precizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). În ceea ce priveşte plata sprijinului, aceasta se efectuează pentru un efectiv de minim 10 capete de vaci determinate, respectiv pentru un efectiv de minim 5 capete vaci determinate din zonă  montană. Dacă unul sau mai multe animale au neconformități, rezultate în urma controlului administrativ și/sau la fața locului şi, din efectivul de minim 10 capete solicitate, sunt determinate mai puţin de 10 capete, fermierul nu încasează sprjin pentru niciunul din animalele determinate pentru schema sprijin cuplat zootehnic. Pentru zona montană, dacă unul sau mai multe animale au neconformități, rezultate în urma controlului administrativ și/sau la fața locului şi din efectivul de minim 5 capete vaci de lapte solicitate sunt determinate mai puţin de 5 capete, fermierul nu încasează sprijin pentru  niciunul din animalele determinate pentru schema sprijin cuplat zootehnic vaci de lapte, SCZ-VL. Totodată, mai precizează APIA, potrivit legii, în funcție de numărul de animale cu neconformități se pot aplica sancțiuni administrative și suplimentare (multianuale). Instituţia mai precizează că, pentru anul de cerere 2020,  cuantumul SCZ bovine este: SCZ - sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora - 185,0103 euro/cap de animal = 901,4626 lei/cap de animal SCZ - sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria vaci de lapte - 379,5340 euro/cap de animal = 1.849,2794 lei/cap de animal.

Reamintim că APIA a pus la dispoziţie, începând cu data de 5 aprilie 2021, o platformă on-line prin care pot fi transmise către Centrele  județene/locale APIA, adeverințele eliberate, la solicitarea fermierului de către  Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) și/sau asociațiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, necesare accesării schemelor de sprijin cuplat în sector zootehnic și Măsurii 10 - Pachet 8 (animale în pericol de abandon) aferente Cererii unice de plată în anul 2021. Platforma poate fi utilizată atât de către asociațiile acrediatate cât și de către ANZ, procedura privind accesul la platforma fiind similară.