Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunțat că deschide prima sesiune din anul 2017 de depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile 4.2 şi 4.2a - Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole/pomicole. Sesiunea se va desfășura în perioada 10 iulie ora 9.00 – 30 septembrie 2017 ora 16.00.

Fondurile alocate în această sesiune pentru Submăsura 4.2 se ridică la 100 de milioane euro. Din acestea, 40 de milioane sunt destinați investițiilor în dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare a produselor agricole și 60 de milioane euro pentru crearea de noi unități de procesare a produselor agricole. Atenție! Pragul minim pentru Sm 4.2 este de 15 puncte, iar pragurile de calitate pornesc de la 45 de puncte în perioada 10 - 31 iulie, apoi 30 de puncte în luna august și 15 puncte în luna septembrie. Pentru investiții în procesarea produselor pomicole prin Submăsura 4.2a, în sesiune din 2017 sunt alocați 12 milioane euro, pragul minim fiind de 10 puncte. Primul prag de calitate, aferent perioade 10 - 30 iulie este de 40 puncte, pentru luna august pragul de calitate va fi de 25 puncte, iar cel pentru luna septembrie - 10 puncte. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

Pentru această sesiune, plafonul maxim de depunere a proiectelor este de 200% faţă de suma anuală alocată fiecărei submăsuri. AFIR precizează că depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte la termenul limită prevăzut sau înainte de acest termen, dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la 200% (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase). Această prevedere nu se aplică în primele 5 zile calendaristice ale sesiunii şi ale etapelor de depunere, când sesiunea va rămâne deschisă indiferent dacă suma alocată este epuizată.

În ceea ce priveşte SubMăsura 4.2a - Procesarea produselor pomicole, sunt sprijinite financiar investițiile în unitățile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, prin realizarea de construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare -sortare-condiționare-procesare-comercializare). Sunt, de asemenea, finanțate investițiile în infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc. În plus, submăsura finanțează investițiile în unităţi mobile de procesare. Rata sprijinului public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru Întreprinderi Mari. În funcție de obiectivele propuse prin proiect și de tipul beneficiarului, sumele care pot fi accesate se încadrează între 600 de mii și 1,5 milioane euro. 100 milioane euro sunt alocaţi pentru acest an Submăsurii 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol”. Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, cooperative agricole - pot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 2,5 miloane euro/proiect, în funcţie de tipul beneficiarului şi investiţia propusă. Lista cheltuielilor eligibile, precum şi toate condiţiile de accesare ale celor două Submăsuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info. De precizat că modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este cea on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info.