Potrivit APIA, în prezent data de referinţă se stabilește în funcție de data intrării primului animal în exploatația cu cod ANSVSA conform înregistrărilor existente în baza națională de date (RNE) a ANSVSA, de această dată depinzând plata Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru schema decuplată de producţie în sectorul de creștere a vacilor.

Data de referință pentru subvenția ANT la bovine nu se schimbă începând din 2021, noua dată de referință adoptată de Parlamentul European pentru plățile Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în zootehnie, vaci de lapte și carne, aplicându-se odată cu intrarea în vigoarea a noii Politici Agricole Comune (PAC). Astfel, fermierii vor primi banii pentru acest ajutor care se plătește din bugetul național, conform regulamentelor prezente aflate în vigoare printre care și data istorică raportată la anul 2013. Regulamentul din prezent se aplică până în 2022, cât durează perioada de tranziție. ANT bovine se achită fermierilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite de prevederile legale. Mai exact: deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE; la data solicitării primei, exploataţia cu cod ANSVSA este înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine. Data de referinţă este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere pentru exploataţiile cu cod ANSVSA nou-înfiinţate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs. Pentru anul de cerere 2021 datele de referință sunt următoarele: 31 ianuarie 2013 - pentru exploatațiile înființate până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv; 17 aprilie 2014  - pentru exploatațiile înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 inclusiv; 31 martie 2015  - pentru exploatațiile înființate în intervalul 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv; 29 februarie 2016 - pentru exploatațiile înființate în intervalul 1 aprilie 2015 – 29 februarie 2016 inclusiv;  28 februarie 2017 - pentru exploatațiile înființate în perioada 1 martie 2016 – 28 februarie 2017 inclusiv; 28 februarie 2018 - pentru exploatațiile înființate în perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2018 inclusiv; 28 februarie 2019 - pentru exploatațiile înființate între 1 martie 2018 – 28 februarie 2019 inclusiv; 29 februarie 2020 - pentru exploatațiile înființate între 1 martie 2019 – 29 februarie 2020 inclusiv; 28 februarie 2021 - pentru exploatațiile înființate în intervalul 1 martie 2020 – 28 februarie 2021 inclusiv. De precizat că Ajutorul național tranzitoriu (ANT) schema decuplată de producție în sectorul carne se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, pentru exploataţiile nou-înfiinţate cu vârsta de minim 16 luni, la care se adaugă şi tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.