Potrivit noului regulament european, care stabilește criteriile pentru acordarea plăților din agricultură în cei doi ani de tranziție, cuantumul acestei plăți nu poate depăși 2% din plafonul alocat pentru plățile directe ale fermierilor.

În vederea finanțării plății pentru tinerii fermieri, statele membre utilizează un procent care nu poate fi mai mare de 2 % din plafonul național anual. Până la data de 19 februarie 2021, statele membre trebuie să notifice Comisiei procentele estimate pentru finanțarea respectivei plăți pentru anii calendaristici 2021 și 2022. Pentru anul 2020, cuantumul plății pentru tineri fermieri este de 36,6119 euro/ha. Plata pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la o plată în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS). Potrivit legii, tinerii fermieri sunt acele persoane fizice care: se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef de exploatație sau care s-au stabilit deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață și care nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii cererii de plată. Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de maximum cinci ani, perioadă din care se scade numărul de ani care au trecut între instalarea ca șef de exploatație agricolă și prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri. Plata pentru tinerii fermieri se acordă până la limita de 60 de hectare.

Conform noului regulament UE, România are alocat un buget pentru dezvoltare rurală, pentru anul 2021, de 1.181.006.852 euro la care se adaugă o sumă suplimentară de 204.761.482 euro. Reamintim că printre obiectivele acestei submăsuri se numără: creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate; îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă; crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole; încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.