Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează crescătorii de vaci de lapte că vor primi un sprijin financiar excepțional în valoare totală de 11 milioane euro. 

Potrivit reprezentanţilor instituţiei bihorene, este vorba despre acordarea de finanțare europeană, în valoare de 5,448 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă FEGA și de finanțare națională, în aceeași sumă, pentru micii fermieri care nu au beneficiat de sprijin cuplat pentru efectivul de vaci de lapte. Potenţiali beneficiari sunt producătorii de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care dețin un efectiv de vaci de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor la data depunerii cererii și care, totodată, au livrat/vândut direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016. Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar excepţional sunt următoarele: copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicit legal pentru persoană juridică; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF; copie de pe pasaportul fiecărei vaci de lapte; copie de pe prima şi ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii; extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii; pentru condiţia prevăzută la art.4 alin.(1) lit.b), unul din următoarele documente, după caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016; pentru condiţia prevăzută la art.4 alin.(2) lit.b), unul din următoarele documente, după caz: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă datată în anul 2017; copie de pe cel putin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi PJ; dovadă cont activ bancă/trezorerie.

”Beneficiarii vor depune cererea de plată pentru obținerea ajutorului financiar, la Centrul Județean al APIA Bihor, Oradea, Str. Matei Corvin, nr.1, până la data de 2 mai 2017, inclusiv. Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către APIA prin împărțirea sumei totale la efectivul eligibil de vaci de lapte” – precizează ing. Florian Pavel, director executiv al CJAPIA Bihor.