Până la data de 31 mai 2022, solicitanții pot depune formularul cererii de finanțare a ajutorului de stat prin aplicația electronică IMM Recover.

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează că, la data de 27 mai, au demarat încep înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”. Reprezentanţii instituţiei precizează că împuternicirea notarială poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IIM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat. Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este în valoare de 5.000 euro/beneficiar, la cursul valutar aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei. Pentru depunerea cererilor de finantare solicitanții/împuterniciții/reprezentanții, acestora trebuie să dețină semnătură electronică. Finanțarea proiectelor de tip microgrant vizează: sprijinirea activității firmelor din domeniile agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară; menținerea/creșterea numărului de angajați; diversificarea activităților din domeniul agroalimentar; sprijinirea activității operatorilor economici afectați de pandemia Covid - 19. Beneficiarii eligibili pot utiliza microgranturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului, printre altele, pentru susţinerea unor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi; cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă; cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologi; cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale. Microgranturile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019; au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019; îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.