Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în cursul lunii decembrie 2021 se depun Cererile de acord  pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2022.

Condițiile de acordare a sprijinului în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea sunt: să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine, ovine, caprine, porcine, respectiv păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; să fie înregistraţi în RNE al ANSVSA sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha,iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Cererea de acord prealabil se depune însoţită de: copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare; adeverinţă  eliberată de Primarie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz; situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată; copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară; situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat  anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar; dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la ANIF, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz; cantitățile de  motorină  pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri  funciare; angajamentul solicitantului persoana fizică  cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform modelului anexa 5 din ordin. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către CJAPIA în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la data  limită de depunere a cererii de acord. Documentele necesare depunerii cererilor de acord pentru anul 2022 sunt publicate pe site-ul APIA. “Pentru anul 2021, la CJAPIA Bihor, au fost depuse 1224 cereri de acord aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Incepând cu anul 2021 cererea de acord pentru finanțare va fi însoțită de originalul sau copia adeverinței prevăzute  în OMADR nr.45/2021, model folosit la depunerea cererilor unice de plată pe suprafață, completată cu suprafețele de teren inregistrate în Registrul Agricol la data eliberării” - precizează dl. Cristian Câmpan, Director executiv coordonator, APIA CJ Bihor.