Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Bihor informează că, la nivelul întregii ţări, suma care urmează să fie plătită pentru diferența trimestrului II ( 47,33%) este de 92.168.149 lei pentru un număr de 17.703  beneficiari și o cantitate de motorină totală determinată de 48.614.259,504 litri.

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința celor interesaţi că a început plata aferentă ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în perioadele 1 aprilie - 30 iunie 2019 (trimestrul II/2019) și 1 iulie - 30 septembrie 2019 (trimestrul III/2019) conform prevederilor HG nr. 1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare. APIA precizează că prima tranşă la plată pentru trimestrul II/2019 a fost efectuată în luna octombrie 2019 în procent de 52,67%. Pentru trimestrul III, suma totală care urmează a fi plătită este de 317.050.459 lei pentru un număr de 17.720 beneficiari și o cantitate de motorină totală determinată de 167.229.424,095 litri. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru. Cantitățile de motorină pentru diferența trimestrul II/2019, care beneficiază de ajutor de stat și sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr.33/31.01.2020, sunt următoarele: Sectorul vegetal - Cantități de motorină (litri) 43.612.703,955 litri, în valoare de 82.685.634 lei; Sectorul zootehnic - 4.722.976,922 litri în valoare de 8.954.359 lei; Sector îmbunătățiri funciare - 278.578,627 litri în valoare de 528.156 lei. Totalul se ridică astfel la 48.614.259,504 litri motorină, iar valoarea ajutorului de stat se ridică la 92.168.149 lei. Cantităţile de motorină pentru trimestrul III, determinate la plată de către APIA, ce beneficiază de ajutor de stat și sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr.33/31.01.2020, sunt: Sectorul vegetal 154.772.464,759 litri motorină, în valoare de 293.433.288 lei; Sectorul zootehnic - 9.799.556,626 litri motorină în valoare de 18.579.007 lei; Sector îmbunătățiri funciare - 2.657.402,710 litri în valoare de 5.038.164 lei. Totalul se ridică astfel la 167.229.424,095 litri în sumă de 317.050.459 lei.

Potrivit reprezentanţilor Centrului Judeţean APIA Bihor, instituţia a autorizat la plată o sumă de 10.783.921,07 lei pentru plata aferentă ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură și pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor: diferența care urmează a fi plătită pentru trimestrul II - sector vegetal cu valoarea de 2.421.329 lei; sector zootehnic cu valoarea de 393.791 lei; sector  îmbunătățiri funciare  cu valoarea de 10.882 lei; diferența care urmeaza a fi plătită pentru trimestrul III: sector vegetal - cu valoarea de 7.132.626 lei; sector zootehnic - cu valoarea de 777.806 lei; sector îmbunătățiri funciare - cu valoarea de 5.263 lei; pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, aferent cererile depuse în luna decembrie 2019, pentru serviciile prestate în luna noiembrie a anului 2019 - 42.224,07 lei. 

 

                                                        ***