Plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin APIA, în lei, urmând ca sprijinul să fie acordat beneficiarilor declarați eligibili până la data de 15 octombrie 2021.

APIA  facilitează  solicitanților  și  modalitatea  electronică  de  transmitere  a documentațiilor, cu precizarea că acestea trebuie trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate “conform cu originalul” de către solicitant. Totodată, este posibilă și transmiterea prin curierat. În situația în care un producător aplică recoltarea înainte de coacere în plantațiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafețe sunt situate în județe diferite, acesta formulează și depune cereri de plată la Centrele APIA în a căror rază de  competență  administrativă  sunt situate  plantațiile  viticole  pentru  care  se solicită sprijin.În  vederea  aprobării  sprijinului  financiar, solicitanții  trebuie  să  îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să aibă înscrisă în Registrul plantațiilor viticole suprafața de viță-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere; suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită  recoltarea  înainte  de coacere, să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale; suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la APIA pe declarația de suprafață aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021; să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare,  declarația  de  recoltă menționată la art. 33 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020; suprafața minimă a parcelei viticole pentru care poate solicităsprijin este de 0,1 ha, iar  suprafața  minimă  a  exploatației  care  face  obiectul  cererii  unice de plată în Campania 2021 este de 1 ha; suprafața maximă pentru care se poate solicită sprijin este de 50 ha, indiferent de numărul cererilor de plată depuse. Cuantumul sprijinului financiarpentru recoltarea înainte de coacere este de: 5.840lei/ha - pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată; 5.548lei/ha - pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu indicație geografică; 4.906lei/ ha - pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri varietale. Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabilește în funcție de suprafața reală măsurată în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)  2016/1.150, după punerea în  aplicare a operațiunii de recoltare înainte de coacere, în limita suprafeței notificate, potrivit prevederilor art.7, alin. 6. Informații suplimentare privind aplicarea măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul viniviticol 2019-2023, Ghidul   solicitantului și modelul cererii-tip prevăzut prin normele metodologice, se regăsesc pe site-ul APIA -www.apia.org.ro.